About

Là nơi rớt lại những chông chênh, ngông cuồng, than thở,  những nỗi buồn, sự ngây dại. Trên đường đi.

 

Advertisements