1735km

Mọi thứ trong cuộc đời này đều vận động. Tất thảy xoay chiều đổi hướng liên tục. Điều cần thiết để bản thân có thể thấy được những mặt khuất là trải nghiệm, trải nghiệm và trải nghiệm.

“Nếu em đi nhiều, thấy nhiều, em sẽ biết mình cần điều gì trong cuộc sống này” (Kiên~1735 km)

Advertisements