Viết vào cuối tuần

Sinh-Tử. Âu cũng là quy luật, nhưng ba mươi bảy tuổi thì còn trẻ, trẻ lắm. Cuộc đời thì ngắn ngủi, cười nói với nhau hôm nay, hôm sau đã sụt sùi từ biệt không hẹn ngày về.
.
.
.
Trong cuộc đời này, không phải ai cũng có thể hoài đi với ta như người đồng hành được.
Thế nên việc gì cũng vậy, phải dựa vào chính mình.
Advertisements