“Là ngay cả trong những sự kiện nhỏ nhất, cũng không có cái gì là ngẫu nhiên”

Những quyển sách với giấy ố vàng. Những chồng CD cũ, những bài hát đã lâu quên không nghe.
Và bụi, như cả chục năm.
.
.
.
“Là ngay cả trong những sự kiện nhỏ nhất, cũng không có cái gì là ngẫu nhiên” (*)

Advertisements