Viết cho NMT

Mùa cũ với bút, giấy ố, màu đen, những bức vẽ tô bóng rất nghề và những nỗi buồn.

Chắc chẳng ai trong chúng ta còn nhớ.

Rồi vài mùa nhỏ, mùa lớn, mùa lớn lớn đều qua, rồi tất cả cũng sẽ qua cho đến khi bất chợt ai đó trong chúng ta hiểu ra rằng đôi khi chỉ cần một cái vỗ vai nhẹ cũng là đủ cho cả một mùa thật đầy.

Advertisements