Một vài dòng

Loại đàn ông tôi căm ghét nhất trên đời là những gã miệng ác, mồm độc, thích nói xấu đàn bà và lấy chuyện bới móc làm thú riêng.

Trong mắt tôi đàn ông thực sự là đàn ông thì đừng độc miệng. Tôi sợ đàn ông độc miệng và ngại đàn ông quá màu mè.

Đàn ông thì đừng hèn, đừng hùng hục, đừng khô khốc liệt và đừng tục một cách quá thô thiển.

Advertisements